Classe magistral de golf adaptat

L’Obra Social “la Caixa” impulsa la iniciativa juntament amb la Fundació Sergio García

Aquest cap de setmana hem participat en una màster class de golf, una iniciativa solidària i inclusiva que la Fundació Sergio García, l’Obra Social “la Caixa”, Catalana Golf i PGA Catalunya Resort impulsen conjuntament per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

La master class, a càrrec dels entrenadors de golf professional, Javier Jiménez i Enric López, tots dos mestres de l’Escola de la Sergio Garcia Junior Golf Academy, han partit dels conceptes i moviments bàsics de golf adaptat, una modalitat que ajusta la pràctica a les necessitats i capacitats de cada persona, trencant les barreres que impedeixen l’accés a aquest esport.

La iniciativa té un doble propòsit: la promoció de l’esport accessible a persones amb diverses capacitats físiques i intel·lectuals i potenciar la participació en activitats esportives com a motor d’inclusió social.

L’Obra Social “la Caixa” fomenta la pràctica de l’esport per inculcar valors com la responsabilitat, la superació personal, la integració, el joc en equip i l’educació en hàbits saludables, i a més a més per evitar el sedentarisme i prevenir l’obesitat.

En el cas de persones amb discapacitat, l’activitat física és un element clau per a un millor benestar físic (amb el desenvolupament de la coordinació, agilitat i equilibri), el benestar emocional i l’autoestima, així com el desenvolupament social amb l’enfortiment de les relacions interpersonals.

Precisament, el jugador Sergio García, des de la seva Fundació i mitjançant l’Acadèmia de Golf, és un dels principals impulsors de la introducció de l’golf adaptat a Espanya. Juntament amb altres entitats, entre elles la Federació Espanyola de Golf, el Nen -sobrenom amb el qual és conegut- imparteix cursos de formació dirigits a professionals interessats en ensenyar aquest esport a alumnes amb diversitat funcional.