Professionals de diferents àmbits de l’entitat estan treballant en la creació d’un Espai de Reflexió Ètica de Serveis Socials (ERESS), un òrgan de consulta i assessorament no vinculant en qüestions ètiques.