Informem i assessorem les famílies de les persones ateses sobre la necessitat de fer testament i els seus avantatges, i les ajudem a planificar el futur patrimonial de la persona per tal de garantir-ne la qualitat de vida i l’atenció.

El servei també està destinat a qualsevol persona que vulgui fer un llegat o bé deixar una herència a favor de la Fundació, hi tingui o no vinculació. Tots els recursos seran destinats a la missió de l’entitat: vetllar per la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió, especialment amb diversitat funcional, i fer realitat el seu projecte de vida.

La seva herència o el seu llegat pot contribuir a garantir l’atenció a les persones que ho necessiten un cop vostè o el seu familiar atès no hi siguin.

Herències i llegats solidaris
Com puc deixar l’herència o fer un llegat a la Fundació ASPRONIS?
Què farem amb la seva herència o el seu llegat?
Quins béns poden ser llegats a la Fundació ASPRONIS?
A què dedicarem l’herència o el llegat quan no sigui d’un familiar de cap persona atesa?