MESURES PREVENTIVES DE LA FUNDACIÓ ASPRONIS EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS

D’acord amb les instruccions que la Generalitat de Catalunya en les darreres hores, i per tal de protegir el col·lectiu de persones que atenem a ASPRONIS així com als i les professionals que en tenen cura, el consell de direcció de la Fundació impulsa un seguit de mesures per a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2.

  • Intensifiquem la neteja i la higiene.
  • Suspensió de totes les activitats a l’exterior dels serveis d’atenció diürna i residencials, així com les del Club Esportiu i del servei de lleure Andana.
  • Queden restringides les visites de familiars a l’àmbit residencial.
  • Queda restringida també l’assistència de la plantilla a reunions o formacions.
  • Suspensió dels cursos de formació del Servei d’Inserció Laboral i les pràctiques en empreses.
  • Registrarem les entrades i sortides no només de la plantilla i de les persones ateses, si no també de visites i proveïdors, i es restringirà el pas a les instal·lacions.
  • La Fundació es reserva el dret a prendre la temperatura corporal a tothom que acudeixi als centres, tant de dins com de fora de l’entitat.

Per tot això, demanem expressament prudència i responsabilitat:

  • Extremar les precaucions, especialment tenir cura de la higiene i seguir les indicacions del departament de Salut (rentat sovint de mans amb sabó o solució hidroalcohòlica).
  • Davant la mínima sospita, quedar-se a casa i trucar al 061 Salut Respon (gratuït), on donaran les indicacions oportunes, i comunicar la situació a la Fundació.

IMPORTANT: el 061 s’encarrega de la primera atenció al domicili particular. No acudiu als centres, ni tampoc al CAP ni a l’hospital.

Les direccions dels serveis d’ASPRONIS mantenen contacte permanent i es coordinen per oferir el millor servei possible en tot moment.

Finalment, us recomanem que us informeu sobre l’evolució del coronavirus només pels canals oficials (vegeu els enllaços de la Generalitat). Des de la Fundació, anirem actualitzant la informació que pugui afectar l’atenció a les persones per tots els canals de comunicació de què disposem: web, xarxes socials i per carta o per telèfon, si cal. Podeu fer arribar dubtes o consultes a les direccions tècniques dels vostres centres o bé mitjançant la web o els serveis de missatgeria de les xarxes.

INFORMACIÓ OFICIAL SOBRE EL CORONAVIRUS – GENERALITAT DE CATALUNYA