Noves actuacions d’ASPRONIS per a l’ajuntament de Malgrat

La Fundació s’encarrega dels infants amb discapacitat del casal d’estiu i d’un paquet d’hores d’atenció domiciliària

L’ajuntament de Malgrat de Mar ha confiat recentment a la Fundació ASPRONIS dues actuacions contractuals que suposen un pas més en l’atenció a les persones residents al municipi. D’una banda, la Fundació va optar a l’oferta pública que l’ajuntament va publicar per a la contractació de professionals qualificats per a l’atenció d’infants amb necessitats educatives especials del casal municipal d’estiu. El casal s’ofereix a l’escola Marià Cubí de dilluns a divendres en horari de matí i tarda durant els mesos de juliol i agost. ASPRONIS aporta 4 monitors per a l’atenció de 4 infants amb necessitats educatives especials, una ràtio ajustada a les necessitats de cada infant.

D’altra banda, l’ajuntament de Malgrat ha assignat a la Fundació la gestió de 500 hores anuals de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) fora de concurs del programa PADAH per a la recuperació al domicili de residents al municipi que han rebut l’alta hospitalària de l’Hospital Comarcal de Calella. Es tracta d’una assignació d’hores d’atenció fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per a la realització del programa signat el passat 1 de juliol. ASPRONIS aporta l’atenció professional de treballadors/es familiars dels casos que se li assignen.

ASPRONIS compta a Malgrat de Mar amb el Centre Especial de Treball, on hi treballen una mitjana de 100 persones amb discapacitat i professionals de suport; el Servei Ocupacional d’Inserció –un servei prelaboral on s’atenen 64 persones-, i els serveis centrals -les oficines-, des d’on gestiona els serveis diversos de l’entitat que ofereix a tota la comarca de la Selva i els municipis del nord del Maresme.