Primer cas positiu de coronavirus a la Fundació

Informem del primer cas positiu confirmat de coronavirus a la Fundació ASPRONIS. Es tracta d’una persona atesa a la residència Pinya de Rosa de Palafolls que està ingressada a l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

L’equip professional de la residència ha actuat en tot moment d’acord amb el protocol d’actuació del Departament de Salut. Per això, 11 persones ateses han  quedat confinades en habitacions al centre, habilitades per aquesta finalitat, i 6 professionals també estan en quarantena, en aquest cas als seus domicilis.

Pinya de Rosa va començar a aplicar mesures preventives fa més d’una setmana pel fet que atén un col·lectiu de risc (per la pròpia discapacitat greu i per altres patologies), seguint el “Protocol de Maneig a les residències de casos en investigació, probables o confirmats de la COVID-19” publicat el 6 de març:

  • Sectoritzar els serveis del centre per suprimir el contacte entre persones usuàries i professionals de la residència amb els del Centre d’Atenció Especialitzada (CAE), el centre de
  • Intensificar la neteja i la
  • Cancel·lar totes les activitats a l’exterior, tant d’oci com terapèutiques.
  • Restringir les visites de famílies i proveïdors.

Des del passat divendres (13/03/20) la direcció del servei aplica mesures més restrictives: el centre de dia ja no va rebre persones ateses, les quals resten als seus domicilis, i no es permeten les visites de familiars a la residència (s’han substituït per vídeo trucades) per evitar cap contacte extern.

Actualment, 45 persones amb necessitat de suport extens i generalitzat viuen a la residència de la Fundació a Palafolls, un servei que es va posar en funcionament fa 40 anys a Blanes. Enguany el centre de Palafolls arriba al seu 35è aniversari al municipi.

La Fundació ASPRONIS ha pres mesures en tots els serveis per tal de preservar la seguretat i la protecció de totes les persones que en formen part, ateses i professionals. Tots els serveis de la Fundació romanen tancats des d’avui, a excepció dels residencials, on es dona atenció a les persones ateses. El personal d’atenció directa que treballa a les llars- residències, la residència Pinya de Rosa, el servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, i el servei d’atenció domiciliària segueix les indicacions del servei de prevenció de riscos laborals i les del Departament de Salut per tal de autoprotegir-se i protegir les persones ateses, i actuar amb seguretat davant la sospita d’un possible cas. Així mateix, la direcció de la Fundació està en constant coordinació amb les autoritat locals i les competents en la gestió i l’abordatge del coronavirus.

La Fundació vol remarcar i agrair la professionalitat, el sentit de responsabilitat i la predisposició dels seus equips d’atenció directa per afrontar aquesta crisi global.