Renovem compromís amb Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”

El nou acord permetrà continuar la tasca d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió

 

Dijous passat vam renovar un any més l’acord amb de l’Obra Social “la Caixa” per formar part del programa Incorpora per a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social en l’àmbit d’actuació de la Fundació ASPRONIS. L’acord suposa el compromís que el Servei d’Integració Laboral (SIL) de la Fundació assoleixi uns objectius en concordança amb els de l’exercici anterior.

Des que el SIL treballa amb el programa Incorpora ha atès un total de 102 persones. El passat any 2017, n’ha atès 24 de noves amb paritat: 12 homes i 12 dones. El servei ha visitat 72 empreses, de les quals 37 que no s’havien visitat abans, i ha gestionat un total de 49 ofertes que s’ha traduït en 23 insercions (10 dones i 13 homes).

El SIL treballa els suports necessaris per a la inserció de les persones de manera transversal. Fomenta i imparteix diferents formacions per a la recerca de feina (de confecció del Currículum Vitae, la cerca de feina, l’entrevista, la imatge personal, etc.); tècnico-professionals (cursos diversos segons les especialitats amb més demanda) i, finalment, també fa mediació per realitzar pràctiques en empreses.

Els objectius d’enguany en relació a les persones usuàries són: augmentar el nombre d’hores de formació (en competències bàsiques i transversals) i d’hores de pràctiques en empreses ordinàries, consolidar la metodologia del Coaching sistèmic (una eina que permet i facilita l’autoconeixement, l’aprenentatge i promou el canvi i la consecució d’objectius), així com mantenir el seguiment i els suports que calgui a les persones inserides. Pel que fa a les empreses, el SIL treballarà per fidelitzar les col·laboradores així com continuar la tasca de prospecció per ampliar la cartera d’empreses a noves possibilitats de col·laboració. Des del servei també hi ha el compromís de donar més visibilitat a la tasca d’inserció mitjançant accions de difusió.