Les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial que treballen en l’entorn productiu i remunerat del Centre Especial de Treball (CET) reben l’atenció de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), un equip format per psicòlegs i treballadors socials, així com personal tècnic i d’atenció directe.

Des de la USAP ens ocupem de l’adaptació de les persones als llocs de feina, en fem seguiment i els oferim els Suports necessaris per al seu benestar en l’àmbit del treball així com per a la millora de la seva autonomia personal i social.

Actualment al CET comptem amb seccions diverses, tant internes com externes: