Llars-residència

Disposem de tres llars-residència, dues Blanes i una a Palafolls, on atenem un total de 29 persones amb discapacitat intel·lectual amb diferents necessitats de suport.

El servei proporciona un nucli de convivència per a l’estabilitat a nivell personal i en l’entorn social dels usuaris. Les activitats de la vida diària que hi duen a terme es recullen a nivell individual en un programa de treball que es complementa amb l’assistència als centres d’atenció diürna.

L’equip està format per més d’una vintena de persones d’atenció directa que coordina la direcció tècnica, i també compta amb infermer i fisioterapeuta.

Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (SSAPLl)

Els usuaris que viuen de manera autònoma al propi domicili -sols, amb altres persones amb discapacitat o en el nucli familiar- poden rebre suports setmanals per dur a terme amb èxit les principals actuacions de la vida diària. Es tracta d’una atenció individualitzada optimitzant els recursos personals que assegurin al màxim la qualitat de vida dels beneficiaris.

El Suport a la Pròpia Llar és un servei de demanda creixent. Actualment, amb 25 persones ateses per 13 monitors de suport.

Residència Pinya de Rosa

Atenem 46 persones en servei de residència, persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens i generalitzat que per les seves necessitats assistencials i la seva situació familiar no poden romandre al seu domicili.

Pinya de Rosa és casa seva: oferim allotjament, manutenció i l’atenció especialitzada que cada persona precisa a nivell assistencial, de rehabilitació o psicopedagògic, amb un equip humà ampli i format que té cura de les persones les 24 hores del dia.

Contacte: Palafolls