Ens adaptem a la pandèmia

El Servei de Teràpia Ocupacional ha incorporat més persones a mitjan setembre

Duem a terme accions preventives per encarar possibles situacions de contagi

 

Els serveis de la Fundació ASPRONIS van tornant gradualment a l’activitat des que a mitjan juny l’atenció diürna (STO i SOI) i l’atenció precoç (CDIAP) van reprendre l’activitat amb moltes mesures de prevenció per la Covid-19, atenció intermitent o adaptada a les circumstàncies de cada persona atesa, i de manera acordada amb les famílies.

En el cas del CDIAP l’atenció directa a hores d’ara és d’un 80% i la resta es realitza de manera telemàtica, ja sigui per telèfon o videoconferència.

Les novetats més destacades d’aquest setembre respecte a les del mes de juny són l’oferiment del servei de menjador al Servei de Teràpia Ocupacional de Blanes i l’augment de persones a les quals s’atén des de fa uns dies, unes 60 persones, en grups estables, en dies alterns, i durant tota la jornada. Al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), a Malgrat, s’ha adoptat la mateixa dinàmica per atendre el màxim d’usuaris, en aquest cas 48 persones, però no es pot oferir servei de menjador, ja que al centre on està ubicat conflueix amb d’altres serveis.

A les llars-residència s’oferix l’atenció diürna dins les llars i també hi són atesos els residents treballadors/es del Centre Especial de Treball que continuen en ERTO.

Tant a les llars com a la residència Pinya de Rosa de Palafolls, les visites de familiars estan subjectes a la situació dels serveis, les quals de moment s’han pogut realitzar sense cap incidència en els espais habilitats per a aquesta finalitat.

El personal de la Fundació, especialment el d’atenció directa, segueix rebent formació en prevenció i seguretat per part de l’empresa de Riscos Laborals de la Fundació, Geseme, per tal de donar l’atenció més adequada i evitar possibles contagis.

 

La tornada a la feina

El Centre Especial de Treball (CET) ha pogut reincorporar a la feina les persones de menys risc per a la seva salut que estaven en ERTO per poder atendre les demandes dels clients. Les persones que segueixen d’ERTO són aquelles la salut de les quals cal preservar especialment i que per raons de seguretat no es considera adequat el seu retorn a la feina. Des del juny s’han anat incorporant petits grups de treballadors/es i en cada nou pas s’ha consolidat l’anterior successivament.

L’equip de la Unitat d’Atenció a l’Activitat Professional (USAP) fa seguiment setmanal del benestar del grup de persones que continua en ERTO. A banda d’això, des de la Fundació s’està treballant per oferir-los un servei d’ocupació terapèutica o de formació mentre duri aquesta situació.

Pel que fa a les persones ateses al Servei d’Inserció Laboral (SIL) també se’n fa seguiment. L’equip està preparant una formació per al mes de novembre i n’està cuidant tots els detalls perquè es dugui a terme de la forma més segura possible.

 

Lleure i esport

Enguany la temporada esportiva queda de moment aturada per al Club Esportiu El Vilar. Els contactes que s’estableixen amb la pràctica esportiva a banda de conformar grups no estables de persones fa que no es consideri segur, de moment, començar els entrenaments.

Quant al lleure, Andana segueix treballant per oferir activitats a demanda i en grups estables que garanteixin la seguretat de les persones participants. No obstant, l’atenció a les demandes dels usuaris s’ha hagut de veure reduïda per tal d’acomplir amb totes les mesures preventives.