Impulsa Futur és una empresa social participada per la Fundació ASPRONIS.

Acomplim els requisits de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic per ser prescrita per organismes com Ajuntaments, Diputacions i Consells Comarcals en les clàusules socials de les licitacions. Impulsa garanteix una execució de les tasques amb excel·lència tècnica i administrativa.

D’altra banda, els nostres serveis també poden ser subcontractats per una altra empresa pública o privada en una licitació que li hagi estat adjudicada: podem ser el seu partner social.

Serveis Impulsa