[layerslider id="10"]

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) ASPRONIS és un dispositiu clínic i d’atenció precoç adreçat a infants de 0 a 6 anys i les seves famílies de la comarca de la Selva i als municipis del nord del Maresme.

Som un servei públic, universal i gratuït que forma part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de la Generalitat de Catalunya.

L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions interdisciplinàries dirigides als infants atesos, les famílies i l’entorn per a la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el tractament de trastorns o problemes en el desenvolupament que afecten o tenen el risc de patir la població infantil.

L’equip de professionals de la psicologia, la fisioteràpia, la logopèdia, la neuropediatria i el treball social que formem el CDIAP ens ocupem de:

  • Valorar el desenvolupament de l’infant mitjançant un diagnòstic psicològic, neurològic i social.
  • Tractar terapèuticament i interdisciplinària l’infant i fer seguiment de l’evolució.
  • Orientar, donar suport i assessorar les famílies.
  • Orientar i oferir suport al procés socioeducatiu dels infants afectats per algun trastorn o dèficit.
  • Donar suport a l’atenció primària a fi de promoure la tasca preventiva i la detecció precoç en els àmbits sanitari, educatiu i social.
      

La Fundació ASPRONIS coordina el Programa CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa” a Lloret de Mar des de novembre de 2020. 

El programa té l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills. Per això, està dirigit a la infància i l’adolescència d’entre 0 i 18 anys de Lloret de Mar en situació de pobresa que necessita atenció o acompanyament per a les mancances socials i econòmiques que tenen el risc de patir o que pateixen.

Per aconseguir-ho, el Programa CaixaProinfància afavoreix el desenvolupament social i educatiu dels infants i joves, mitjançant les seves competències, per millorar-ne la integració social i l’autonomia en els contexts familiar, escolar i social, així com la seva salut i evitar d’aquesta manera l’exclusió social.  

On ens pots trobar?: Lloret de Mar