Nova convocatòria per acreditar competències professionals

ASPRONIS acompanyarà en el procés les persones interessades amb el suport d’Incorpora

Des d’avui i fins al 14 de juliol s’obre una nova convocatòria per obtenir un Certificat de Professionalitat a partir de l’acreditació de competències professionals, compatibles amb les dels Cicles Formatius reglats pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Qualsevol persona major d’edat, independentment de la seva situació laboral o de si està vinculada o no a ASPRONIS pot adreçar-se al Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Fundació per sol·licitar l’acompanyament en el procés d’acreditació.

Amb el suport del programa Incorpora de Fundació “la Caixa”, el SIL d’ASPRONIS orientarà i acompanyarà les persones interessades a obtenir el Certificat de Professionalitat. Les assessorarà amb un qüestionari competencial realitzat pel Departament d’Educació, n’avaluarà els resultats o contrastarà la documentació presentada i, finalment, n’acreditarà, si s’escau, el títol corresponent.

Hi poden optar persones que reuneixin els requisits d’algun dels tres tipus de certificat que es poden emetre. Per al de nivell 1, cal tenir almenys 18 anys i una experiència de 2 anys (1200 hores) o bé 200 de formació acreditades. Per al nivell 2 i 3, cal tenir un mínim de 20 anys d’edat i 3 anys d’experiència (2000h) o bé 300h de formació acreditades amb els diplomes on apareguin els continguts. En tots els casos, l’experiència ha d’haver estat en els últims 10 anys. També cal demostrar-la amb un informe de vida laboral actualitzat i els contractes de treball amb la categoria a acreditar. En cas que no estigui especificada, es pot presentar certificat de tasques de l’empresa contractant.

Hi ha un ampli ventall de cicles formatius que poden ser acreditats: de caire administratiu, comercial, cuina, etc. Els de més demanda i en aquells en què ASPRONIS està especialitzada són l’atenció a persones en situació de dependència, integració social, neteja i jardineria.

 

Més informació:
📞 93 765 46 20 de 9 a 14h (Cristina López)

📧 clopez@aspronis.com