POLÍTICA DE QUALITAT

Seguint la guia principal de la Fundació, el Codi Ètic, amb la Missió Visió i Valors allà expressats, i liderada pel Patronat i la Direcció, la Fundació Privada ASPRONIS manifesta el seu compromís per la excel·lència i la millora contínua dels seus processos i activitats amb els següents principis fonamentals:

  • La satisfacció dels grups d’interès de les nostres activitats. Amb serveis que s’adaptin a les seves necessitats, presents i futures.
  • El compliment dels requeriments legals i reglamentaris que apliquem als serveis de la Fundació, així com del codi ètic propi el qual apliquem, difonem i demanem compromís amb els seus principis a tots els grups d’interès.
  • La millora continuada en la gestió de les nostres activitats, tant internes com externes, mesurant el seu impacte per prendre les mesures de millora adients.
  • La difusió dels nostres compromisos a la societat i dins la nostra organització promovent la formació de la plantilla, apoderant-la, com a transmissora dels nostres valors. La informació que transmetem ha de ser transparent i comprensible.
  • La gestió dels recursos de manera sostenible.
  • El compromís de la Direcció per fer possibles l’estratègia i polítiques definides.

 

POLÍTICA AMBIENTAL

La Fundació és conscient de la interdependència de les seves activitats amb el medi ambient. El Patronat i la Direcció assumeixen el compromís de traslladar a tota l’organització la política ambiental que es detalla a continuació amb l’objectiu de prevenir la contaminació i l’ús sostenible dels recursos naturals amb els següents principis fonamentals:

  1. Compromís ambiental proactiu, complint tots els requisits legals aplicables i cercant mètodes per prevenir la contaminació.
  2. Promoure l’ús racional de l’energia, l’aigua i el consum sostenible.
  3. Tenir present l’impacte ambiental de totes les activitats en les que participem, tant operatives com administratives.
  4. Promoure la cultura ambiental al nostre col·lectiu.