Oferim el servei de destrucció d’arxius certificada. Recollim a les empreses o organismes que contracten el servei la documentació a destruir en gàbies inviolables i custodiades.
Separem el metall (anelles, fasteners, etc.) i el plàstic (carpetes, fundes, etc.) per assegurar el reciclatge correcte de tots els components, i destruïm la documentació per garantir l’acompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb expedició de certificat.