[layerslider id="17"]

L’equip tècnic del departament està format per personal professional i experimentat en les tasques de senyalització viària tant horitzontal com vertical.Cada projecte de senyalització s’estudia i es planifica prèviament i s’utilitza la maquinària i els productes adequats per tal d’assegurar la màxima qualitat i eficàcia en l’execució.Ens ocupem del pintat de:

  • Passos de vianants, illetes, fletxes, lletres, simbologia.
  • Bandes contínues i discontínues.
  • Delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses.
  • Pintat d’aparcaments particulars i comunitaris.

També realitzem:

  • Esborrats diversos.
  • Col·locació de senyals, tanques, pilones, etc.

Els ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar, Palafolls, Calella, Malgrat de Mar o empreses com Aigües de Blanes, entre d’altres, ens confien el manteniment i l’execució dels seus projectes de senyalització des de fa molts anys.