Aquesta pàgina web és propietat de la Fundació Privada ASPRONIS i té caràcter merament informatiu sobre els serveis assistencials i laborals que ofereix a persones amb discapacitat primordialment i d’altres col·lectius en risc d’exclusió. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús. 

1. Titularitat de la pàgina web.
El nom del domini www.aspronis.com està registrat a favor de Fundació Privada ASPRONIS, amb CIF G17338492 i domicili a Pol. Ind. Can Patalina, Av. Sanllehí i Bosch, 12-14, 08380 Malgrat de Mar, Barcelona.

2. Propietat intel·lectual de la web.
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Fundació Privada ASPRONIS i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Fundació Privada ASPRONIS. D’igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços.
Fundació Privada ASPRONIS no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que Fundació Privada ASPRONIS tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

4. Actualització i modificació de la pàgina web.
Fundació Privada ASPRONIS es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-lo.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.
Fundació Privada ASPRONIS no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a

Internet o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de Fundació Privada ASPRONIS no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. Tampoc no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari.
Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el nostre e-mail de contacte, està autoritzant expressament a Fundació Privada ASPRONIS al tractament de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis.

Fundació Privada ASPRONIS inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

Fundació Privada ASPRONIS no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Fundació Privada ASPRONIS, responsable del fitxer, situat en Pol. Ind. Can Patalina, Av. Sanllehí i Bosch, 12-14, 08380 Malgrat de Mar, Barcelona.

7. Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies.
Aquesta pàgina web utilitza cookies de tercers, específicament de Google Analitycs HTTP amb la finalitat de valorar el comportament de l’usuari en la seva navegació per la nostra web. Informem a l’usuari que Google Analytics no emmagatzema informació personal sobre els usuaris del lloc web. Consulta el document sobre la privadesa de Google Analytics per obtenir més informació sobre aquest tema.

L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.