QUI SOM

Missió, Visió i Valors

Missió

Contribuïm al desenvolupament del projecte de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i a que puguin participar com a ciutadanes de ple dret en la societat. Aquesta missió es desenvolupa a la zona de la Selva i el nord del Maresme.

ASPRONIS té també el compromís de millorar la qualitat de vida d’altres col·lectius amb necessitats de suport o en risc d’exclusió mitjançant un conjunt de serveis.

Visió

Ser una organització d’economia social de referència en el conjunt de les comarques en les quals tenim presència perquè totes les persones puguin gaudir de plenitud de drets i de la major qualitat de vida, des del desenvolupament continu de les seves capacitats i de la seva autonomia. Tenim la voluntat de proporcionar serveis adequats a les necessitats de les persones a les diferents etapes de la vida, procurar els suports que millorin l’autogestió i considerar la persona, protagonista de totes les accions.

– El nostre compromís prioritari s’adreça:

– A la infància amb necessitats de suport pel seu desenvolupament

– A les persones amb discapacitat intel·lectual (des de la infància i fins a les últimes etapes de la vida)

– Així com a les seves famílies També oferir oportunitats d’integració i treball a altres persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social.

Valors

Compromesos amb la dignitat de les persones i el respecte a la seva diversitat, així com amb la promoció de les condicions d’igualtat d’oportunitats i dels drets, vetllem per la incorporació dels següents principis en totes les nostres actuacions:

 

Respecte a les persones:

Autonomia i independència individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions per part de tota persona.

Participació i inclusió plenes i efectives en la societat, així com en la pròpia organització.

Accessibilitat a l’entorn físic, social, econòmic i cultural, a la salut i l’educació, i a la informació i les comunicacions, tant en l’intern de l’entitat com en l’entorn.

 

Respecte a la nostra organització:

Qualitat i excel·lència en els serveis, creient en la persona com a membre actiu i central de l’organització, tenint-la en compte i integrant els seus desitjos i les seves expectatives en la planificació i en la prestació dels seus suports per millorar la seva qualitat de vida.

Transparència en la gestió, amb l’absència de l’afany de lucre i la transparència com a criteri de funcionament econòmic, d’acord amb els principis de solidaritat, honestedat i sostenibilitat.

Ves al contingut