QUI SOM

Transparència

Transparència

Fundació Privada ASPRONIS, en compliment de la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb el compromís per la qualitat en la gestió i la responsabilitat social, fem públiques aquestes informacions:

Informació institucional

Missió

Contribuïm al desenvolupament del projecte de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i a que puguin participar com a ciutadanes de ple dret en la societat. Aquesta missió es desenvolupa a la zona de la Selva i el nord del Maresme. ASPRONIS té també el compromís de millorar la qualitat de vida d’altres col·lectius amb necessitats de suport o en risc d’exclusió mitjançant un conjunt de serveis.

Memòria d'activitats 2022

Estatuts i registre de l’entitat

Núm. de registre 603, amb data d’inscripció 31 de juliol de 1992.

Composició dels òrgans de govern

Organigrama de l’entitat

Informe d'auditoria de comptes

Dades econòmiques

DESCRIPCIÓ 2022 (€) %
INGRESSOS CLIENTS 3.094.449 28%
CONCERTACIÓ DE SERVEIS 3.464.757 32%
SERVEIS A USUARIS 654.285 6%
SUBVENCIONS I CONVENIS 3.320.147 30%
DONACIONS I ALTRES INGRESSOS 389.151 4%
TOTAL INGRESSOS 10.922.789 100%
DESPESES DE PERSONAL 8.581.021 79%
DESPESES DE FUNCIONAMENT 1.765.698 16%
AMORTITZACIONS I ALTRES DESPESES 538.669 5%
TOTAL DESPESES 10.885.387 100%
RESULTAT 37.402

Gestió administrativa

Contractes establerts amb l'Administració Pública

ENTITAT OBJECTE IMPORT DURADA
Ajuntament de Blanes Manteniment Jardineria 832.851€ 31/12/2022
Ajuntament de Blanes Senyalització Viària 51.804€ 31/12/2022
Ajuntament de Lloret de Mar Manteniment Jardineria 281.317€ 31/12/2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies Residència 1.896.475€ 31/05/2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies CDIAP 1.370.523€ 31/12/2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies Suport a la llar 197.760€ 31/12/2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies STO 7.471 31/12/2022

Convenis subscrits amb l'Administració Pública

ENTITAT OBJECTE IMPORT DURADA
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei Ocupacional d’Inserció
218.249€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei de Teràpia Ocupacional
834.466€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Servei Llars – Residència
823.025€
2019-2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Centre d’Atenció Especialitzada
79.280€
2019-2022
Programa Incorpora Fundació Bancària “La Caixa”
Inserció Laboral
62.000€
ANUAL

Subvencions i ajudes públiques concedides

ENTITAT OBJECTE IMPORT ANY
Ajuntament Calella Activitats socials de la Fundació 1.100 € 2022
Ajuntament Lloret de Mar Servei de Lleure Andana 15.000 € 2022
Ajuntament Palafolls Activitats socials de Pinya de Rosa 1.500 € 2022
Ajuntament Malgrat de Mar Activitats socials de la Fundació 13.000 € 2022
Ajuntament Vidreres Vehicle Electric Jardineria 8.000 € 2022
Consell Comarcal de la Selva Transport Adaptat 12.000 € 2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies Equips Multidisciplinars de Suport 309.179 € 2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies Inserció Laboral al CET 789.382 € 2022
Agència Catalana Habitatge Ajut habitatges inserció social 14.400 € 2022
Agència Catalana Habitatge – Conveni Diputació Girona Ajut habitatges inserció social 1.485 € 2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies SIOAS 65.000 € 2022
Departament de Treball Afers Socials i Famílies Activitats de Lleure, Estiu i Joventut 3.745 € 2022
Departament de Salut Prevenció Deteriorament Treballadors amb discapacitat en situació d’envelliment 16.800 € 2022
Fundació ONCE Programa Uno a Uno – Empleo Juvenil 32.000 € 2022
Servei d’Ocupació de Catalunya Foment de la contractació de joves en atur 17.685 € 2022
Servei d’Ocupació de Catalunya Programa Treball i Formació ACOL 7.475 € 2022
Servei d’Ocupació de Catalunya Formació Dual SERSA 41.236 € 2022
Fundació Bancària “La Caixa” Contractació Juvenil 4.200 € 2022
DINCAT Modalitat de Personal de Suport 2.177 € 2022
DINCAT Projecte Casa Meva 9.764 € 2022
Skip to content