SERVEIS A LES PERSONES

Atenció a la infància

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) ASPRONIS és un dispositiu clínic i d’atenció precoç adreçat a infants de 0 a 6 anys i les seves famílies de la comarca de la Selva i als municipis del nord del Maresme.

Som un servei públic, universal i gratuït que forma part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de la Generalitat de Catalunya.

L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions interdisciplinàries dirigides als infants atesos, les famílies i l’entorn per a la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el tractament de trastorns o problemes en el desenvolupament que afecten o tenen el risc de patir la població infantil.

L’equip de professionals de la psicologia, la fisioteràpia, la logopèdia, la neuropediatria i el treball social que formem el CDIAP ens ocupem de:

  • Valorar el desenvolupament de l’infant mitjançant un diagnòstic psicològic, neurològic i social.
  • Tractar terapèuticament i interdisciplinària l’infant i fer seguiment de l’evolució.
  • Orientar, donar suport i assessorar les famílies.
  • Orientar i oferir suport al procés socioeducatiu dels infants afectats per algun trastorn o dèficit.
  • Donar suport a l’atenció primària a fi de promoure la tasca preventiva i la detecció precoç en els àmbits sanitari, educatiu i social.

Els nostres centres CDIAP :

Skip to content