SERVEIS A LES EMPRESES

Ocupació amb valor social

Empreses socialment responsables

Actuar amb paràmetres socialment responsables és un compromís voluntari de les empreses i les institucions amb el desenvolupament social i mediambiental que comporta millores en competitivitat i rendibilitat.

ASPRONIS podem ser un col·laborador per a les empreses que vulguin acomplir criteris de responsabilitat social, ja sigui mediant per a la contractació de persones amb discapacitat, contractant serveis o fent una donació.

Contractar persones

Les empreses de més de 50 treballadors estan subjectes al Decret 1/2013, de 29 de novembre, Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, que estableix l’obligació que, almenys, el 2% de la plantilla siguin treballadors amb discapacitat.

A ASPRONIS posem a disposició de les empreses un servei d’inserció: oferim suport a la persona i a l’empresa per a l’adaptació al lloc de treball i en fem seguiment.

La Llei també preveu la creació d’enclavaments laborals a les empreses.

Mesures alternatives

En cas que les empreses no puguin incorporar persones amb discapacitat, el Decret 364/2005, de 8 d’abril regula el compliment alternatiu a la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, com la contractació de subministraments o de prestació de serveis amb un Centre Especial de Treball (CET).

EL VILAR és el CET d’iniciativa social d’ASPRONIS. Amb la nostra àmplia oferta en serveis (manipulats i envasats, jardineria, senyalització, neteja, recuperació de residus, etc.), podem ser un bon aliat de les empreses per acomplir les mesures alternatives a la contractació directa de persones.

Donacions o patrocini

Altres mesures alternatives que preveu la legislació vigent són les donacions o el patrocini amb equivalència monetària a la contractació de persones amb discapacitat.

BENEFICIS FISCALS DE FER UNA DONACIÓ
PERSONES JURÍDIQUES
DEDUCCIÓ
Donacions en general
33%
Donacions plurianuals a la mateixa entitat durant almenys 3 anys per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior.
40%
Limit deduccció base liquidable
10%
Ves al contingut