SERVEIS A LES PERSONES

Serveis a la comunitat

Servei d’Atenció Domiciliària

Oferim l’experiència i la professionalitat d’ASPRONIS per atendre particulars al propi domicili en situació de convalescència, persones de la tercera edat o amb discapacitat. També poden sol·licitar el servei persones amb resolució del grau de dependència. Atenem persones amb dificultats, temporals o permanents, per millorar el funcionament de la vida diària amb atenció individualitzada en tot el que calgui:

  • Atenció a la cura personal, hàbits d’autonomia, higiene, alimentació, autocura, imatge personal.
  • Accions de suport a la salut: acompanyaments mèdics, seguiment de pautes mèdiques, preparació de medicacions.
  • Acompanyament en desplaçaments habituals o companyia.
  • Assistència a la llar: neteja, compres, rober, cuina, etc.
  • Suport en activitats d’oci: acompanyament, tria, etc.

Suport en gestions administratives a nivell d’acompanyament a assessoraments o tràmits (excloses les decisions).

Serveis proinfancia

La Fundació ASPRONIS coordina el Programa CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa” a Lloret de Mar des de novembre de 2020.

El programa té l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills. Per això, està dirigit a la infància i l’adolescència d’entre 0 i 18 anys de Lloret de Mar en situació de pobresa que necessita atenció o acompanyament per a les mancances socials i econòmiques que tenen el risc de patir o que pateixen.

Per aconseguir-ho, el Programa CaixaProinfància afavoreix el desenvolupament social i educatiu dels infants i joves, mitjançant les seves competències, per millorar-ne la integració social i l’autonomia en els contexts familiar, escolar i social, així com la seva salut i evitar d’aquesta manera l’exclusió social.

Casa Meva

La Fundació ASPRONIS ha estat seleccionada per al projecte “Mi Casa” o “Casa Meva”, una línia d’innovació i pilotatge de la nova estratègia estatal de desinstitucionalització, amb l’acompanyament de Dincat i la Confederació Plena Inclusión.

El projecte té com a objectiu implicar les entitats i l’administració pública per afavorir processos de desinstitucionalització o de prevenció de la institucionalització mitjançant la vida independent i en la comunitat. Es concreta en permetre l’accés a aquests habitatges a persones amb discapacitat intel·lectual i grans necessitats de suport, prioritàriament, amb suport extens i generalitzat que desitgin iniciar una nova aventura vital.

Skip to content