SERVEIS A LES PERSONES

Domiciliaris

Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (SSAPLl)

Els usuaris que viuen de manera autònoma al propi domicili -sols, amb altres persones amb discapacitat o en el nucli familiar- poden rebre suports setmanals per dur a terme amb èxit les principals actuacions de la vida diària. Es tracta d’una atenció individualitzada optimitzant els recursos personals i comunitaris que assegurin al màxim la qualitat de vida dels beneficiaris.

El Suport a la Pròpia Llar és un servei de demanda creixent. Actualment atén 32 persones.

Contacte :

Ves al contingut