SERVEIS A LES EMPRESES

Orientació i inserció

Orientació i inserció

Treballem per a la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat (a l’atur, sense formació o experiència laboral, persones amb discapacitat, etc.) en empreses mitjançant el Treball Amb Suport, una metodologia que facilita els suports individualitzats que la persona necessita per aconseguir i mantenir un lloc de treball a l’empresa ordinària. Per a això:

  • Orientem sobre el mercat laboral.
  • Formem en habilitats laborals i en competències transversals.
  • Ajudem a trobar i mantenir una feina en el mercat laboral obert.
  • Fem mediació per ajustar les necessitats de la persona i de l’empresari.
  • Valorem la persona i elaborem un pla basat en les seves capacitats, tenint en compte els suports i les adaptacions que calgui per dur a terme una contribució eficaç i d’èxit a la feina.
  • Facilitem aquests suports continuats i individualitzats mitjançant un preparador/a laboral que també fomenta al màxim els suports naturals i que va retirant la seva presència de forma gradual.

Hem inserit més de 250 persones en empreses en els darrers anys i continuem fent tasca de prospecció i inserció en el mercat laboral gràcies a:

Programa INCORPORA

Gràcies al programa Incorpora de Fundació “la Caixa” impulsem la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió en empreses del territori.
Al 2021 vam aconseguir un total de 40 insercions.

SIOAS

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya es realitzen els serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS).

Línia ACOL

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona la línia ACOL per a la contractació durant 12 mesos de persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. Les entitats acompanyem i guiem les persones durant el procés per reforçar les seves competències i facilitar la seva adaptació al lloc de treball.

Amb el suport de:

Skip to content