SERVEIS A LES EMPRESES

Via pública

Enllumenat

Oferim serveis d’enllumenat exterior i semafòric mitjançant Impulsa SL, una empresa d’inserció marca d’ASPRONIS, amb què inserim persones en risc d’exclusió social. Els nostres serveis professionals tenen valor afegit, som proveïdors amb segell social:

 • Enllumenat exterior
 • Sistema d’instal·lació correctiu i preventiu.
 • Manteniment elèctric i mecànic.
 • Manteniment integral de naus i fàbriques.
 • Projectes d’enginyeria: instal·lació elèctrica, tèrmica, etc.
 • Manteniment d’edificis.

Actualment superem els 9.000 punts de llum en manteniment preventiu i correctiu a diverses poblacions de Catalunya.

 

Com poden contractar les empreses o organismes públics els nostres serveis?

Prescripció

D’acord amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, els organismes públics poden prescriure empreses socials i d’inserció als plecs de condicions de les licitacions públiques per tal de dur a terme una part de les tasques. Impulsa, com a empresa social, compleix els requisits per ser prescrita i garanteix una execució de les tasques amb el 100% de garanties tècniques i administratives.

Subcontractació

Els nostres serveis poden ser subcontractats per una altra empresa pública o privada en una licitació que li hagi estat adjudicada.

Senyalització

L’equip tècnic del departament està format per personal professional i experimentat en les tasques de senyalització viària tant horitzontal com vertical. Cada projecte de senyalització s’estudia i es planifica prèviament i s’utilitza la maquinària i els productes adequats per tal d’assegurar la màxima qualitat i eficàcia en l’execució.Ens ocupem del pintat de:

 • Passos de vianants, illetes, fletxes, lletres, simbologia.
 • Bandes contínues i discontínues.
 • Delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses.
 • Pintat d’aparcaments particulars i comunitaris.

També realitzem:

 • Esborrats diversos.
 • Col·locació de senyals, tanques, pilones, etc.

Els ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar, Palafolls, Calella, Malgrat de Mar o empreses com Aigües de Blanes, entre d’altres, ens confien el manteniment i l’execució dels seus projectes de senyalització des de fa molts anys.

Parcs infantils, de salut i mobiliari urbà

Comptem amb un equip tècnic especialitzat i amb àmplia experiència en tasques de disseny,muntatge i conservació de:

 • Mobiliari urbà (jardineres, bancs, papereres, baranes de fusta tractada, etc.).
 • Parcs infantils (jocs, paviment de seguretat, etc.).
 • Parcs de salut
 • Zones d’esbarjo

La nostra cartera de clients està formada tant per organismes públics com privats.

Control d’aparcaments

Tenim experiència en la gestió i el control d’aparcaments. Ens ocupem de la supervisió horària, de pagament i del correcte funcionament de l’espai.

També oferim els serveis complementaris de pintura vial en cas de pintat de places o d’espai, i de neteja de vehicles in situ amb un sistema mòbil respectuós amb el medi ambient que només utilitza 4 litres de vapor d’aigua.

Suport a brigades municipals 

Treballem com a suport logístic i humà dels serveis municipals.

Comptem amb equips especialitzats i autònoms per dur a terme el muntatge d’actes, festes i esdeveniments diversos: escenaris, carpes, cadires, enllumenat, trasllat de material, etc.

També ens encarreguem amb la màxima eficàcia del repartiment a domicili de comunicacions de tot tipus: butlletins, bans, propaganda, etc.

Skip to content