COL·LABORA

Herències i llegats

Herències i llegats

Informem i assessorem les famílies de les persones ateses sobre la necessitat de fer testament i els seus avantatges, i les ajudem a planificar el futur patrimonial de la persona per tal de garantir-ne la qualitat de vida i l’atenció.

El servei també està destinat a qualsevol persona que vulgui fer un llegat o bé deixar una herència a favor de la Fundació, hi tingui o no vinculació. Tots els recursos seran destinats a la missió de l’entitat: vetllar per la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió, especialment amb diversitat funcional, i fer realitat el seu projecte de vida.

La seva herència o el seu llegat pot contribuir a garantir l’atenció a les persones que ho necessiten un cop vostè o el seu familiar atès no hi siguin.

Herències i llegats solidaris

Fer testament és important i ho és especialment per a les famílies que tenen un fill/a amb discapacitat, ja que és una oportunitat de garantir el seu futur i el seu projecte de vida. És un procediment senzill, econòmic i útil per decidir sobre la disposició del patrimoni.
És molt important fer testament per:

 • Garantir que la seva voluntat es complirà amb exactitud i facilitar als hereus la transmissió dels béns.
 • Evitar problemes a familiars i cercles pròxims.
 • Evitar que el patrimoni passi a mans de l’Estat en cas de no haver-hi testament.
 • Evitar pagar impostos de manera innecessària i que es redueixi així el valor del seu llegat.

A més a més de garantir el futur del seu familiar amb discapacitat, la seva herència o el seu llegat també pot ser solidari amb d’altres persones ateses a ASPRONIS.

Com puc deixar l’herència o fer un llegat a la Fundació ASPRONIS?

En el testament tant els familiars de les persones ateses a la Fundació com qualsevol persona pot:

 • Fer un llegat a favor de l’entitat, es a dir, assignar diversos béns o drets a la Fundació.
 • Nomenar-la cohereva, en cas que vulgui compartir els béns amb més d’una persona o institució.
 • Nomenar-la hereva universal, en cas que no hi hagi hereus.
 • Nomenar-la administradora dels béns llegats en usdefruit al fill/a amb discapacitat i, a la seva mort, la Fundació els destinarà a d’altres persones amb discapacitat i sense recursos.

Què farem amb la seva herència o el seu llegat?

En el cas que així ho estableixi el testament, la Fundació dedicarà l’herència o el llegat al projecte de vida del seu familiar atès en els nostres serveis. A la seva mort, dedicarem els béns restants a millorar la qualitat de vida d’aquelles persones amb discapacitat ateses a la Fundació que no tinguin recursos.

Quins béns poden ser llegats a la Fundació ASPRONIS?

 • Béns immobles: habitatges, finques rústiques, etc.
 • Diners en efectiu o diners dipositats en entitats financeres.
 • Accions, fons d’inversió o assegurances de vida.
 • Altres béns, com joies, quadres, antiguitats, mobiliari, etc.

A què dedicarem l’herència o el llegat quan no sigui d’un familiar de cap persona atesa?

 • Proporcionar habitatge a persones ateses sense recursos.
 • Equipar serveis assistencials.
 • Proveir de maquinària o recursos que donin feina a les persones.
Ves al contingut