SERVEIS A LES PERSONES

Laborals

Centre Especial de Treball

Les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial que treballen en l’entorn productiu i remunerat del Centre Especial de Treball (CET) reben l’atenció de l’Equip Multidisciplinari de Suport (EMS), un equip format per una psicòloga i una treballadora social, així com personal tècnic i d’atenció directe.

Des de l’EMS ens ocupem de l’adaptació de les persones als llocs de feina, en fem seguiment i els oferim els Suports necessaris per al seu benestar en l’àmbit del treball així com per a la millora de la seva autonomia personal i social.

Actualment al CET comptem amb seccions diverses, tant internes com externes:

 • Manipulats industrials
 • Jardineria
 • Neteja
 • Senyalització viària
 • Mobiliari urbà, parcs infantils i de salut
 • Suport a brigades municipals
 • Control d’aparcaments

Contacte :

Aspronis Serveis a les persones -Laboral

Amb el suport de:

Servei d’Inserció Laboral

Treballem per a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries mitjançant el treball amb suport. Per a això:

 • Les orientem laboralment.
 • Les formem en habilitats laborals i en competències transversals.
 • Les ajudem a trobar i mantenir una feina en el mercat laboral obert.
 • Fem mediació per ajustar les necessitats de la persona i de l’empresari.
 • Valorem la persona de manera positiva i elaborem un pla basat en les seves capacitats, tenint en compte els suports i les adaptacions que calgui per dur a terme una contribució eficaç i d’èxit a la feina.
 • Facilitem aquests suports continuats i individualitzats mitjançant un preparador/a laboral que també fomenta al màxim els suports naturals i que va retirant la seva presència de forma gradual.

Hem inserit més de 250 persones en empreses en els darrers anys i continuem fent tasca de prospecció i inserció en el mercat laboral.

Skip to content