ÈTICA

Espai de reflexió ètica

Espai de reflexió ètica

A la Fundació ASPRONIS disposem d’un Espai de Reflexió Ètica de Serveis Socials (ERESS) format per professionals de diferents àmbits de l’entitat. L’ERESS és un òrgan de consulta i assessorament no vinculant. Es regula d’acord amb els principis ètics de l’entitat recollits al Codi Ètic. I compta amb el seu propi Reglament de Règim Intern.

Atén consultes, queixes o suggeriments en temes ètics de qualsevol persona que formi part de la Fundació ASPRONIS: usuaris, familiars, professionals, voluntariat, etc. També assumeix la responsabilitat sobre la revisió i la interpretació del codi ètic.

D’altra banda, l’ERESS promou la difusió de l’ètica en el global de l’entitat, així com la formació de la plantilla sobre aspectes ètics.

Podeu contactar-hi mitjançant una d’aquestes vies:

A les Bústies de l’ERESS que trobareu a les recepcions cada servei.

Al correu etica@aspronis.com

O presencialment, adreçant-vos al Síndic o Síndica*, una persona que escolta i registra per escrit la consulta, queixa o proposta, amb la data i el nom de la persona o del grup que l’exposa.

L’Espai de Reflexió Ètica garanteix confidencialitat absoluta en tots els processos i es compromet a donar-vos una resposta per escrit en el termini d’un mes.

*Actualment la professional que ocupa el càrrec de Síndica és Nuria Medina.

 

  Horari i lloc d’atenció
Dijous de 14 a 15h a les oficines de Malgrat de Mar o bé podeu demanar-li cita prèvia per telèfon (93 765 46 20 matins) o per correu (etica@aspronis.com).

Skip to content