L’ètica és vital en les organitzacions i a la Fundació ASPRONIS ho és especialment: les persones són el nostre eix i l’ètica, la nostra guia.

Per això, comptem amb el Codi Ètic, elaborat de manera participativa i en diversos formats perquè arribi al màxim de persones:

A la Fundació ASPRONIS disposem d’un Espai de Reflexió Ètica de Serveis Socials (ERESS) format per professionals de diferents àmbits de l’entitat. L’ERESS és un òrgan de consulta i assessorament no vinculant. Es regula d’acord amb els principis ètics de l’entitat recollits al Codi Ètic. I compta amb el seu propi Reglament de Règim Intern.

Atén consultes, queixes o suggeriments en temes ètics de qualsevol persona que formi part de la Fundació ASPRONIS: usuaris, familiars, professionals, voluntariat, etc. També assumeix la responsabilitat sobre la revisió i la interpretació del codi ètic.

Podeu contactar-hi mitjançant una d’aquestes vies:

  • A les Bústies de l’ERESS que trobareu a les recepcions cada servei.
  • Al correu etica@aspronis.com
  • O presencialment, adreçant-vos al Síndic o Síndica*, una persona que escolta i registra per escrit la consulta, queixa o proposta, amb la data i el nom de la persona o del grup que l’exposa.

L’Espai de Reflexió Ètica garanteix confidencialitat absoluta en tots els processos i es compromet a donar-vos una resposta per escrit en el termini d’un mes.

 

*Actualment la professional que ocupa el càrrec de Síndica és Nuria Medina.

Horari i lloc d’atenció: dimarts de 14 a 15h al despatx de direcció tècnica del Servei Ocupacional d’Inserció, a les Oficines de Malgrat de Mar o bé podeu demanar-li cita prèvia per telèfon (93 765 46 20) o per correu (etica@aspronis.com).