Donació d’equips informàtics del Programa UPC Reutilitza

Fa uns dies, el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) de la Fundació va rebre quatre ordinadors (torres, teclats i ratolins) mitjançant el Programa Reutilitza de la Universitat Politècnica de Catalunya, una iniciativa que combina l’aprenentatge amb el servei social, que té per objectiu la reutilització dels equips i recursos informàtics que es renoven tant a la mateixa universitat com en altres institucions, i que es donen després d’una posada a punt a entitats d’interès social i de programes solidaris.

Al SOI, un total de 63 persones amb discapacitat intel·lectual  fan activitats d’ajustament personal i social –destinades a la millora en la relació amb l’entorn-, i tasques prelaborals –orientades a afavorir l’adquisició o el manteniment d’hàbits laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la seva integració futura dins l’àmbit laboral, ja sigui al Centre Especial de Treball de la Fundació ASPRONIS o en una empresa. Per això, comptar amb ordinadors és vital avui dia per a qualsevol persona que s’estigui formant per entrar al món laboral i sovint necessàries per poder desenvolupar-se en un lloc de treball.

Per això, des del servei es va fer sol·licitud dels equips informàtics al Programa UPC Reutilitza, els quals serviran perquè les persones es familiaritzin amb el maneig d’eines informàtiques i de les noves tecnologies, molt importants en l’època en què vivim. Amb els ordinadors podran realitzar el taller d’alfabetització digital que cada any s’imparteix al servei i millorar les competències bàsiques com l’escriptura, el càlcul, conèixer l’euro, etc.

Els equips també s’utilitzaran per realitzar formació en l’elaboració del Currículum Vitae i treballar altres habilitats laborals. També permetran la cerca d’informació a internet o per a algunes activitats d’oci en el temps lliure del servei.