COMUNICACIÓ
Actualitat

ASPRONIS acollirà alumnat de FPO Dual d’atenció sociosanitària

Un conveni de col·laboració amb el Grup Coorperatiu SERSA permetrà la Fundació ASPRONIS participar com a empresa en la contractació de persones en pràctiques a través de la Formació Professional Ocupacional (FPO) Dual en Atenció Sociosanitària a partir del 10 de març. Aquesta formació correspon al Certificat de professionalitat (CP) nivell 2 “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”.

ASPRONIS acollirà 5 joves amb contracte de formació i aprenentatge a jornada completa durant 12 mesos. Participar en aquesta FPO com a entitat de pràctiques ens permetrà formar persones amb la metodologia de treball d’ASPRONIS: d’acord amb la Planificació Centrada en la Persona (PCP), tenint en compte en tot moment els gustos i desitjos de la persona atesa, i segons els valors ètics de la Fundació. A més a més, el fet que es tracti d’un certificat oficial permetrà que, en cas de vacants, la Fundació pugui contractar posteriorment les persones formades en FPO Dual.

La CP en Atenció Sociosanitària consta de 10 hores de formació teòrica (a càrrec de SERSA a Blanes) i 30 hores a la setmana de formació pràctica a diferents serveis d’ASPRONIS: 2 alumnes a la residència de Palafolls, 1 al Servei de Teràpia Ocupacional (STO), 1 al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), 1 a Llars-residència.

Els requisits d’accés a aquest nivell 2 de FPO són: ser menor de 29 anys, haver acabat l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o bé superar un examen de competències on s’avaluen la comprensió i l’expressió escrita, i el raonament lògic matemàtic.Skip to content