COMUNICACIÓ
Actualitat

ASPRONIS convoca la taula tècnica de CaixaProInfància a Lloret de Mar

La Fundació reuneix els agent del municipi que actuen per eradicar la pobresa infantil

La Fundació ASPRONIS junt amb CaixaProInfància va reunir ahir dimecres a la sala d’acte de l’Ajuntament de Lloret de Mar tots els agents del municipi implicats en el programa CaixaProInfància que la fundació gestiona a la ciutat. Per això, va convocar l’alcalde, el Sr. Adrià Lamelas, i va convidar a participar-hi i la regidoria de serveis socials, així com els serveis socials de base; la regidoria d’educació, i la d’esports i salut. Pel que fa a les entitats prestadores de serveis, estaven convocats els responsables de Càritas i Punt d’Equilibri, i la mateixa Fundació ASPRONIS, amb els rols de Coordinadors, Responsables i Prestadors de serveis de CaixaProInfància.

La taula tècnica és un procediment de coordinació del programa per definir, projectar i coordinar accions que afavoreixin l’objectiu del programa: trencar el cercle de pobresa que es transmet de pares a fills a partir de l’abordatge multidisciplinar, si cal, de les necessitats del menor –infant o jove en edat adolescent- i la detecció de necessitats també en l’entorn familiar i dels progenitors, ja sigui per manca de feina o precarietat, falta de formació, etc.

Es reuneix dos cops l’any i en aquest cas ha estat la primera taula que s’ha realitzat des de les darreres eleccions municipals del passat 2 de maig amb què es va renovar completament el govern municipal de Lloret de Mar.

L’any passat CaixaProInfància va atendre a Lloret un total de 93 infants i 48 famílies. Les xifres amb què s’estima acabar l’exercici 2023 són similars. Actualment s’atenen 86 infants i 44 famílies.

El servei a les famílies de CaixaProInfància s’ofereix 3 matins a la setmana, i cada tarda es treballa amb els infants que ho necessiten amb reforç escolar, logopèdia, lleure.Skip to content