COMUNICACIÓ
Actualitat

ASPRONIS inicia a Lloret l’acompanyament en la cerca de feina a persones amb discapacitat del municipi

L’Ajuntament de Lloret ha cedit un espai al Puntet de Fenals per oferir el servei

La Fundació ASPRONIS va iniciar el passat mes d’octubre de 2023 a Lloret de Mar el servei
integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o
trastorns de la salut mental (SIOAS) que subvenciona el departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya. Per això, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha cedit un espai del Puntet
de Fenals, en principi, fins a finals de juny d’aquest any 2024 perquè els lloretencs i les
lloretenques que vulguin ser atesos al servei ho facin a la població.


El Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Fundació ASPRONIS és el responsable de la gestió del
SIOAS a Lloret de Mar. Compta amb una tècnica professional, anomenada preparadora laboral,
que dona atenció i acompanyament en la cerca activa d’ocupació i la inserció laboral a 10
persones amb certificat de discapacitat intel·lectual i mental a partir d’un 33% o física i
sensorial a partir del 65. La preparadora laboral s’encarrega de fer l’atenció directa amb els
usuaris i usuàries del programa mitjançant tutories individuals o bé sessions grupals, segons
convingui. Inicialment, fa una diagnosi ocupacional amb el o la participant i pacten un itinerari
d’actuació i abordatge laboral segons les seves necessitats i perfil ocupacional. Durant el
programa, acompanya les persones en la cerca activa de feina, formació, pràctiques o el treball
amb suport, en funció dels objectius pactats. Finalment, es fa el tancament del programa amb
l’avaluació del procés.


El SIL d’ASPRONIS gestiona també altres programes i convocatòries a nivell comarcal de la
Selva i al nord del Maresme amb l’objectiu d’orientar, formar, ocupar i acompanyar en la
inserció el màxim nombre de persones amb discapacitat intel·lectual o altres col·lectius en risc
d’exclusió social, així com a les empreses. El servei atén cada any de mitjana 300 persones del
territori selvatà i altmaresmenc. De Lloret, concretament, atén 65 persones mitjançant altres
programes d’orientació i inserció, nombre que es preveu incrementar fruit de derivacions de
serveis municipals.


A més a més, el SIL a Lloret de Mar treballa de manera coordinada amb CaixaProInfància que la
Fundació ASPRONIS també gestiona al municipi. Mitjançant la detecció de situacions de
vulnerabilitat en infants i el proveïment dels suports que els calgui, ASPRONIS genera
oportunitats formatives i laborals per als progenitors amb l’objectiu del programa
CaixaProInfància: trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills.Skip to content