COMUNICACIÓ
Actualitat

Una persona atesa entra per primer cop al Consell de Participació de la residència

Isaac López ha estat elegit per procés electoral entre les residents

El Consell de Participació de la residència de la Fundació ASPRONIS a Palafolls ha celebrat eleccions per triar els seus membres i, per primer cop, una persona resident entra a formar-ne part després de ser escollida per la comunitat de residents. Al procés electoral, s’hi van presentar dues persones residents que han fet campanya, i les persones residents que podien van votar amb el suport de l’equip d’educadors.

La participació dels residents en el Consell és una novetat celebrada i destacada ja que totes les persones ateses al centre necessiten suport de caràcter extens i generalitzat, i per això sovint la seva participació en òrgans institucionals no es contempla. Isaac López ha estat el representant escollit amb 22 vots, enfront d’Alfonsa Guzmán, amb 17 vots, la qual quedarà com a suplent. Un total de 13 vots han estat en blanc.

Pel que fa a la plantilla, estarà representada per les treballadores Núria Garcia i Mar Haro. Revaliden la representació dels usuaris com a familiars Salvador Campeny, Xesca Martínez i, en representació de les famílies, Dolors Jubany. Finalment, Paula Bolzani, familiar, serà la veu de les persones ateses del centre d’atenció especialitzada.

El Consell és un òrgan de participació, coordinació i consulta per a totes les persones que formen part o que depenen del centre amb l’objectiu de quantificar i valorar la qualitat dels serveis. El composen usuaris, familiars, treballadors, la direcció general de la Fundació, responsables de l’administració pública (regidoria d’Afers Socials de Palafolls i representant de la Generalitat de Catalunya).

Està regulat per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i ha d’establir-se un procés de participació democràtica. Té com a funcions generals: informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei; rebre informació periòdica de la marxa general del servei; elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim intern del servei i les seves modificacions; informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei; fer propostes de millora del servei i fer públics els resultats de la participació.Skip to content